اعلام های عادل

١- خود: رفتن به دندون پزشکی

           رفتن به استخر

          ورزش سه روز در هفته( کوه، پیاده روی و نرمش صبحگاهی)

٢-رابطه: هفته ایی یک بار طبخ غذا و سه با ر شستن ظروف

          دوبار با همسرم به پیشنهاد من بیرون به قصد صمیمیت و شادی

٣- تحصیل و پویایی: ثبت نام  ترم جدید زبان

                            ارسال فرم های نظام وظیفه

۴- کارو درآمد: ساختن ٣٠٠ هزار تومان تا آخر مرداد

۵- خانواده : یک شب من بیلداپ بیرون رفتن خانوادگی به ایستم

              بابا رو استخر ببرم در صورت تمایل

۶- تفریح و دوستان : دعوت دوستان به خانه

٧-اجتماع وتعالی: پیگیری مجوز بین المللی و وزارت کشور

                       چاپ بولتن و اقلام تبلیغاتی

                      گرفتن مکان برای جشنواره کودکان شاد و اقلام

                     گرفتن اسپانسر

٨- معنویت: دو روز درهفته ٣٠ دقیقه تمرکز و آرامش به قصد ارتباط با دورن و انرژی کل  

/ 0 نظر / 5 بازدید