اعلام های صفورا (مرداد 89) :

 

•1-      تحصیل و یادگیری : هر یک روز در میان 45 دقیقه مطالعه و تمرین حسابداری

•2-      تعالی : به وجود آوردن تیم مالی و هر هفته جلسه گذاشتن برای آن ها و گزارش دادن به خانم قبادی و شورا (به نحوی که تیم مالی از بچه های تعالی فیدبک داشته باشد.)

•3-     خود : کتاب نیمه تاریک وجود و شفای کودک درون را مرور کنم.

•4-     رابطه : هفته ای یک بار فضایی را به وجود بیاورم تا احساس و افکارم را در میان بگذارم- هفته ای یک بار تفریح ( دو نفری یا دسته جمعی- پارک،رستوران،سینما ...)- هر 3 روز یکبار از عادل در مورد کارش سوأل کنم تا بتوانم حمایتش کنم.

•5-     کارهای نیمه تمام را کامل کنم: 1)چکاپ دکتر 2)قرض هایی که به دیگران دادم را پس بگیرم.

•6-     کار و درآمد: 1)مشاوره با خانم قبادی 2)در خصوص ایده ای که دارم با محبوبه صحبت کنم.

/ 0 نظر / 7 بازدید