اعلام مرجان

پویایی: طراحی اولیه کتاب گردشگری و در آوردن سرفصل ها

 مطالعات سد لتیان : مطالعه و نحوه سرمایه گذاری پروژه های گردشگری

در آوردن تاریخچه

عکس و بازدید از محل و اتود اولیه در آوردن اکانات مورد نیاز

مطالعه ١٠ درصد منابع کنکور

کار : شاسی کردن ۵ عکس برای فروش

رابطه : معرفی تعالی به یار و گرفتن فیدبک مثبت

خانواده : کمک به مریم برای تولد آرین ( خرید بادکنک پختن غذا گراتن دو پیزکس)

خود : مرتب سازی اتاق و کمد لباس شمع سوزی

تعالی:‌رهبری تیم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید