اعلام های زهرا

١. نوشتن ویژن خودم. ویژن تا آخر سال و ویژن ۵ ساله، اینکه چی می خوام و می خوام کجا باشم ، می خوام چه احساستی رو تجربه کنم، و نوشتن راه های رسیدن به ویژن . در واقع قدم هایی که برای رسیدن به ویژنم باید برم. برای هر کدام از بخشهام یک ساعت زمان بزارم برای نوشتن ویژن.

٢. نوشتن شرح و ظایف کاری و در میان گذاشتن با رئیسم و کامل شدن با این مسئله.

٣. کامل کردن بخشهای مالی کارم.

۴. تا روز ٢٠ مرداد در هر مسئله ای به جنبه های مثبت اون رو مطرح کنم  و اون مسئله رو توی نور ببینم. و با  آدم ها در مورد جنبه های مثبتش صحبت کنم.

/ 0 نظر / 7 بازدید