اعلام بردیا

ثبت نام باشگاه و استخر و یک جلسه رفتن به استخر

رساندن فروش به روزی یک میلیون

راه اندازی دلیوری مغازه

جمع کردن تیم کودکان شاد

اقدام برای مکان کودکان شاد

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
صفورا

دوست خوبم من حاضرم حمایتت کنم که به اعلامات برسی . کمکی خواستی د رخدمتیم.