اعلام های علیرضا

به نام دوست دوست داشتنی

- خود:

        ١- نوشتن ویژن شخصی تا پایان سال و گزاشتن وقت حد اقل ۴ ساعت در ٨ بخش

       ٢- رفتن به کلکچال و تجربه نیم ساعت سکوت در کوه

       ٣- ورزش هفته ای ۴ ساعت ( دویدن ، کار با وزنه و دستگاه ، تنفس )

 

- کار و در آمد

      ١- انجام مصاحبه کار جدیدم و مشخص کردن شرایط کاری

      ٢ - به نتیجه رساندن بروشور مغازه

      ٣- تهیه گزارش روزانه مالی و ارائه آن به خانم قبادی

 

- تحصیل و یاد گیری :

       ١- سرچ دو مطلب و مطالعه آن در مورد کار و رشته تحصیلی خودم

       ٢- مطالعه یک رومان انگلیسی و بررسی لغات و اصطلاحات جدید

 

- تعالی و اجتماع :

     ١- شفاف سازی و اقدام در باره مکان تعال با دو گزینه پیشنهاد شده

     ٢- نوشتن و گفتن نقطه نظراتم در رابطه با شورای جدید و شرح وظایف و ساختار جدید

    ٣- همکاری و به وجود آوردن بخشی از ارزاق از طریق سه گزینه ( خیریه امام علی ، حاج آقا روحانی ، شرکت گلستان )

 

 

سلام قولا من رب رحیم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید